Arbeidsdeskundige (overheidsinstantie)

Heel Nederland

Doel van de functie

 

Ten aanzien van resultaatgebied inkomen & handhaving voor werknemers met

werkgever:

 

Het vaststellen van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid in relatie tot het

vastgestelde belastbaarheidspatroon tenbehoeve van de reintegratie en de

beoordeling van mate van arbeidsgeschiktheid.

De functie draagt direct bij aan de productie op het gebied van werk, inkomen en

 

Hoofdtaken

  • Bepaalt mede op basis van de rapportage van de verzekeringsarts de  mogelijkheid voor het verrichten van arbeid door de verzekerden.
  • Geeft een arbeidskundig oordeel over de noodzaak van voorzieningen.
  • Verstrekt op verzoek SV informatie aan de werkgever/werknemer.
  • Bepaalt mede op basis van de rapportage van de verzekeringsarts de mogelijkheid voor het verrichten van arbeid door de verzekerden.
  • Stelt na overleg met betrokkene een reintegratievisie op. Verricht in dit kader eigen onderzoek en schakelt zonodig specialisten in.
  • Geeft een arbeidskundig oordeel over de noodzaak van voorzieningen.
  • Houdt toezicht op c.q. begeleidt het reintegratieproces.

Functie-Eisen:

 

– Functioneert minimaal op HBO-niveau.

– Kent weten regelgeving SV.

– Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante procedures, processen en

– Kent en begrijpt de meest voorkomende ziektebeelden en de invloed ervan op het menselijk functioneren.

– Heeft de opleiding tot arbeidsdeskundige doorlopen

– Besluitvaardigheid: Neemt beslissingen door middel van het ondernemen van acties of legt zich vast door middel van het uitspreken van    oordelen.

– Neemt zelfstandig beslissingen of komt tot actie, ook als nog niet alle informatie beschikbaar is.

– Oordeelsvorming: Trekt op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies.

– Weegt op eigen initiatief aspecten van een kwestie af op relevantie en

– Organisatieloyaliteit: Brengt eigen gedrag in lijn met de cultuur, behoeften en prioriteiten en doelen van de organisatie.

– Brengt het eigen gedrag in lijn met de doelen, prioriteiten en cultuur van

eigen organisatie

 

Solliciteren

Als je van mening bent dat dit dé baan is voor jou, stuur dan je sollicitatie, cv en een korte toelichting naar jobs@imens.nl.